Roadside
Roadside

Selectie aan de poort

Alle opleidingen waarvoor een instellingsfixus of een opleidingsfixus geldt en voor de opleidingen die met decentrale selectie mogen experimenteren kunnen gebruik maken van de digitale dossiervorming. De selectieomgeving is modulair opgezet. Zo zijn er modules voor allerlei vragenlijsten, cijfermatige onderzoeken en analyses. Daarnaast kan de omgeving de voortgang van het selectieproces volledig volgen.

De communicatie met alle stakeholders tijdens het selectieproces verloopt digitaal, maar eventueel kan er ook gecommuniceerd worden door middel van brieven of bijvoorbeeld SMS. De omgeving is niet alleen geschikt voor medewerkers van de instelling, maar ook voor externe partijen zoals docenten die een referentie moeten schrijven. Er is al enkele jaren ervaring opgedaan met de omgeving. Daaruit is gebleken dat de betrouwbaarheid, snelheid en kwaliteit enorm toegenomen is.

Analyse