Roadside
Roadside

Petities.nl

Het opzetten van een formeel petitieverzoek is complex. Er moet aan veel voorschriften voldaan worden. De initiatiefnemers van Petitie.nl hebben geprobeerd om dit proces eenvoudig te maken zodat het voor iedereen mogelijk wordt om een petitie te starten.

Speciaal voor een aantal gemeenten heeft Roadside het proces op Petities.nl aangepast. Hiermee wordt voldaan aan de lokale regelgeving voor verschillende vormen van volksraadpleging. Er is onder andere gewerkt aan een verbeterde procedure bij het referendum rondom erfpacht in Amsterdam. De meeste woningen in Amsterdam staan op grond waar erfpacht op zit. Voor veel huiseigenaren zou de vastgestelde erfpacht veranderen en dus had de gemeente besloten dat de erfpacht min of meer afgekocht kon worden. Echter was de grond ondertussen dermate duur geworden dat dit voor veel woningeigenaren veel te duur was geworden en vaak ook niet meer door middel van een hypotheek gefinancierd kon worden. Door de wijzigingen werd het voor de gemeente Amsterdam ook mogelijk om petities.nl te gebruiken.